Pastatų energetiniai auditai


PASTATŲ ENERGINIAI AUDITAI


Energetinis pastatų auditas  – procedūra, kurios metu nustatomos ir įvertinamos energijos išteklių ir (ar) energijos sąnaudos pastatuose, technologiniuose procesuose, įrenginiuose arba bendros energijos išteklių ir (ar) energijos sąnaudos, reikalingos teikiant viešas ar privačias paslaugas, parenkamos ir ekonomiškai pagrindžiamos energijos išteklių ir (ar) energijos taupymo priemonės, taip pat pateikiama ataskaita energijos vartojimo audito užsakovui.


Audito atlikimo pastatuose etapai yra šie:

 

  • Objektą apibūdinančių įvesties duomenų surinkimas;
  • Energetinių parametrų matavimai;
  • Energijos, šalto vandens sąnaudų ir išlaidų techninė analizė, energijos ir šalto vandens sąnaudų balansų sudarymas;
  • Šilumos energijos faktinių sąnaudų patalpų šildymui perskaičiavimas norminiam šildymo sezonui;
  • Energijos ir šalto vandens taupymo priemonių parinkimas ir galimų sutaupymų nustatymas;
  • Pastato šilumos energijos sąnaudų balanso sudarymas;
  • Energijos ir šalto vandens taupymo priemonių ekonominio efektyvumo įvertinimas;
  • Audito ataskaitos parengimas.

 

Energetinio audito ataskaitoje pateikiamos kiekvienos pasiūlytos diegti energijos taupymo priemonės svarbiausios charakteristikos, jos įgyvendinimo apimtys, reikalingos investicijos, galimi sutaupymai bei taupymo priemonių gyvavimo laikas. Siekiant įvertinti energijos taupymo priemonių ar jų grupių įdiegimo reikalingumą ir ekonominį efektyvumą, yra nustatyti svarbiausi energetinio ir ekonominio efektyvumo rodikliai.

 

Kada atliekami energetiniai pastatų auditai? 

 

Energetinis auditas  yra rengiamas renovuojant pastatą ir siekiant gauti finansinę paramą iš Valstybinių ar Europos sąjungos fondų. Auditai atliekami gyvenamiesiems bei viešiesiems pastatams. Taip pat, pastato energijos vartojimo auditai atliekami pačiam užsakovui siekiant sužinoti pastato techninę bei inžinerinių sistemų būklę, bei įgyvendinti efektyviausias energiją taupančias priemones, nesiekiant gauti finansavimo iš valstybės ar ES.

 

 

Tel. 8-612-54938      info@termija.lt

8-612-54938