Techniniai – energiniai pasai


Pastatų techninis – energetinis pasas yra vienas iš pastatų techninės priežiūros dokumentų. Pagal STR 01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“ techninis – energetinis pasas privalomas tiek gyvenamiesiems, tiek negyvenamiesiems pastatams, kurių naudingasis plotas yra didesnis kaip 1000 m² (mažesniems pastatams ruošiamas techninis pasas).


Pastato techniniame – energetiniame pase nurodomos pastato techninės, konstrukcinės, energetinės ir ekonominės charakteristikos bei jų pokyčiai po kapitalinio remonto ar rekonstravimo. Techninį – energetinį pasą reikalinga turėti per visą pastato naudojimo.

Skambinkite
8-612-54938